• Miễn phí 1 giao diện Website theo ngành nghề

  • Miễn phí 1 domain .com trị giá 250K/năm

  • Miễn phí bảo mật SSL trị giá 900K/năm

  • Hosting 2GB tốc độ cao

  • Auto-Responsive - Tương thích di động

  • Website đa ngôn ngữ

    Chỉ 2 triệu VND/năm